logo70lecieKBiIN
logo70lat UŁ
logo KBiIN
logo Wydz. Fil
logo BUŁ
logo UŁ

70 lat studiów bibliotekoznawczych
i informacyjnych

Urodziny UŁ

W maju 2015 roku przypada 70 rocznica powstania Uniwersytetu Łódzkiego.

Wśród twórców pierwszej w Łodzi Uczelni znalazł się między innymi profesor Jan Muszkowski, który już wiosną 1945 roku doprowadził do uruchomienia, w nowo powstającym Uniwersytecie, studiów bibliotekoznawczych.

Utworzona wówczas Katedra Bibliotekoznawstwa była pierwszą w polskich uczelniach placówką kształcącą bibliotekarzy na poziomie akademickim.W odpowiedzi na pojawiające się pytania, informujemy, iż udział
we wspomnieniowej części I Zjazdu Absolwentów (godz. 16.00-19.00)
JEST BEZPŁATNY
Również bezpłatny jest bierny udział w Konferencji.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do gmachu Wydziału Filologicznego, ul. Pomorska 171/173.

Konferencja: Aula A4, 1 p.
Zjazd Absolwentów: sala 1.03

Zaproszenie

Z okazji tak ważnej dla Uniwersytetu i naszej Katedry rocznicy, organizujemy w dniach 19-20 czerwca 2015 roku, w Łodzi, uroczystości  jubileuszowe.

Gorąco zapraszamy Wszystkich zainteresowanych na konferencję naukową zatytułowaną Ewolucja modelu akademickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945-2015 oraz na Pierwszy Zjazd Absolwentów łódzkich studiów bibliotekoznawczych.

Liczymy na aktywny udział Państwa w Konferencji i w I Zjeździe

Zjazd

I zjazd absolwentów

Do wzięcia udziału w I Zjeździe Absolwentów łódzkich studiów bibliotekoznawczych  zapraszamy dawnych studentów i absolwentów wszystkich lat i form kształcenia bibliotekarzy, jakie na przestrzeni 70 lat były realizowane w naszej Katedrze – studiów licencjackich i magisterskich, stacjonarnych i zaocznych, studiów doktoranckich, eksternistycznych, międzywydziałowych oraz podyplomowych

Mamy nadzieję, iż spotkanie to stanie się okazją do wspomnień, a także do wymiany uwag, spostrzeżeń i refleksji na temat kształcenia bibliotekarzy oraz przyszłości zawodu bibliotekarza i specjalisty informacji naukowej.

Termin i miejsce

Uroczystości jubileuszowe odbędą się w dniach 19-20 czerwca 2015 r., w Łodzi, w nowym gmachu Wydziału Filologicznego UŁ, ul. Pomorska 171/173. Pierwsza część zjazdu zaplanowano w sali 1.03.
Termin zgłoszeń i opłat został przedłużony do 10 czerwca.

  Program zjazdu

Konferencja

Konferencja pod  tytułem  Ewolucja modelu akademickiego kształcenia bibliotekarzy w latach 1945-2015 poświęcona będzie przypomnieniu dziejów poszczególnych ośrodków akademickich, kształtowaniu się programów studiów i realizowanych form działalności dydaktycznej, omówieniu najważniejszych problemów współczesnej dydaktyki akademickiej z zakresu bibliotekoznawstwa oraz dalszym perspektywom kształcenia pracowników bibliotek i informacji naukowej w coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości.

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w naszej Konferencji

Program

  Program konferencji

Termin i miejsce

Konferencja odbędzie się  19 czerwca, 2015 r., w Łodzi, w nowym gmachu Wydziału Filologicznego UŁ, ul. Pomorska 171/173 Aula A4 - 1 piętro.

Terminarz

10 marca 2015 r.

końcowy termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych

1 kwietnia 2015 r.

powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu referatów

15 kwietnia 2015 r.

ogłoszenie programu konferencji

1 czerwca 2015 r.

końcowy termin nadsyłania pełnych tekstów referatów

10 czerwca 2015 r.
(Nie dotyczy prelegentów)

końcowy termin wniesienia opłaty konferencyjnej

19 czerwca 2015 r.

konferencja

31 lipca 2015 r.

końcowy termin zgłaszania poprawek dla autorów tekstów

Komitet naukowy:

Przewodnicząca:
prof. dr hab. Jadwiga Konieczna

prof. dr hab. Stanisława Kurek- Kokocińska

dr Magdalena Rzadkowolska

mgr Tomasz Piestrzyński

Komitet organizacyjny:

Sekretarz:
prof. dr hab. Stanisława Kurek-Kokocinska

prof. dr hab. Jadwiga Konieczna

mgr Paula Gamus

mgr Lidia Mikołajuk

mgr Paulina Milewska

mgr Aleksandra Szubert

Organizatorzy:


logo KBiIN
logo BUŁ

Patronat:


logo TVP Łódź

Konferencję objął patronatem
JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel


Konferencję objęła patronatem
Prezydent Miasta Łodzi
Hanna Zdanowska


logo Biblioteki Narodowej

logo EBIB

logo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Rejestracja

Rejestracja uczestnika konferencji

W zamieszczonym formularzu prosimy  zaznaczyć, w której części uroczystości jubileuszowych chcecie Państwo uczestniczyć. Deklaracja ta pozostaje bowiem w ścisłym związku z wnoszoną opłatą - patrz "Cennik". W przypadku wystąpienia problemów z formularzem rejestracyjnym, prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres mailowy konferencji.

Prosimy o wnoszenie opłat konferencyjnych na konto bankowe Wydziału Filologicznego: BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ

96 1240 3028 1111 0010 2943 1767

W tytule wpłaty prosimy o zapis Zjazd absolwentów KBIN. Równocześnie z wpłatą prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą elektroniczną na adres e-mail konferencji.

Rejestracja dostępna do 10 czerwca 2015 r.

Zasady rejestracji:
1. Wypełnij formularz
2. W ciągu kilku dni uzyskasz potwierdzenie
3. W razie braku potwierdzenia prosimy o kontakt: zjazdkbin@uni.lodz.pl

  Zarejestruj

Masz pytanie ?

Formularz kontaktowy

Adres

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Łodzkiego

ul. Pomorska, 171/173
Łódź, 92-236
tel: (+48) 42-635-53-86

Sekretariat katedry

kbin@uni.lodz.pl

Sekretariat konferencji

zjazdkbin@uni.lodz.pl